Wyniki konkursu już dostępne!

Po przesłuchaniu i ocenieniu wszystkich uczestników przez szanowne Jury, mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki II. Międzynarodowego Konkursu Pieśni ArtSong OPUS 2023! Tabelę wyników znajdą Państwo poniżej. Dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną w najbliższych dniach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 

WYNIKI KONKURSU

 

 

 

Regulamin II. Międzynarodowego Konkursu Pieśni
ArtSong OPUS 2023

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem II. Międzynarodowego Konkursu Pieśni ArtSong Opus 2023 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie.
 2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.lifeandart.eu

§ 2 Organizacja Konkursu

 1. Uczestnicy są przyporządkowani do następujących kategorii:

Soliści z towarzyszeniem fortepianu

  • Kategoria A: urodzeni w roku 2004 – 2008 – program 8-10 minut
  • Kategoria B: urodzeni w latach 1999 – 2003 – program 13-15 minut
  • Kategoria C: urodzeni w latach 1991 – 1998 – program 13-15 minut

Duet kameralny – śpiew i fortepian

 • Kategoria D – program 13-15 minut
 1. Zasady:
 • Kompozycje powinny być wykonane w oryginalnym języku.
 • Dopuszczalne są opery, operetki, oratoria, cykle pieśni, pieśni z cykli lub niezależne utwory skomponowane lub zaaranżowane przez kompozytora na głos z fortepianem (Art song / Lied / Chanson / Canzone / Cancion / Pieśń i podobne) dla kategorii Soliści
 • Dopuszczalne są cykle pieśni, pieśni z cykli lub niezależne utwory skomponowane lub zaaranżowane przez kompozytora na głos z fortepianem (Art song / Lied / Chanson / Canzone / Cancion / Pieśń i podobne) dla kategorii Duet kameralny
 • Wokaliści powinni wykonywać program z pamięci

 

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział muzycy wszystkich narodowości urodzeni od 1.01.1991, w tym: uczniowie szkół muzycznych, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, wykonujący muzykę klasyczną.
 2. Konkurs jest otwarty dla młodych wokalistów z towarzyszeniem fortepianu i dla duetów (śpiew i fortepian). Nagrody przyznawane są dla najlepszego solisty, najlepszego duetu i najlepszego pianisty-akompaniatora.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać jeden link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube). Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W tytule filmu na YouTube należy wpisać: “International Competition ArtSong OPUS 2023, imię i nazwisko uczestnika, kategoria”, a w opisie program występu oraz imię i nazwisko akompaniatora. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania.
 2. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę solisty lub całego zespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu.
 3. Uczestnik Konkursu dokonuje bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości:
  1. 180 zł w kategorii solistów
  2. 220 zł za duet
 4. Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający. Wpłaty należy dokonać na:

Fundacja Life and Art

numer rachunku bankowego: Nest Bank 04253000082062104094900001

tytuł przelewu: „OPUS imię i nazwisko uczestnika”

 1. W celu zgłoszenia należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu http://lifeandart.eu/artsongopus/ , w odpowiednich polach załączając link do nagrania i potwierdzenie wpłaty oraz wieku. Wypełnienie i wysłanie formularza jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i akceptacją regulaminu Konkursu. Formularz będzie aktywny w terminie 18.09-31.01.2024.

 

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo.
 2. Każdy członek jury ocenia w skali od 0-100 punktów, uwzględniając następujące kryteria: technikę wokalną, interpretację, dobór repertuaru, poprawność językową, dykcję, a w kategorii D dodatkowo współpracę pianisty i wokalisty. Punktacja końcowa jest średnia punktów.
 1. Zdobywcy Grand Prix w zależności od kategorii wiekowej otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

Kategoria A  400 PLN

Kategoria B  500 PLN

Kategoria C  600 PLN

Kategoria D  800 PLN

 1. Nagrody mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne (udział w mistrzowskich kursach, udział w koncertach, zaproszenie na lekcje mistrzowskie, vouchery zakupowe, akcesoria, materiały nutowe).
 2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione otrzymują tytuły laureatów. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo, a także podział miejsc i nagród w ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród.
 3. Jury międzynarodowe składa się z wybitnych artystów:

Ivan Pernicki (Chorwacja)

Martina Zadro (Chorwacja)

Stanisław Duda (Polska)

Magda Niedbała-Solarz (Polska)

Mateusz Kurcab (Polska)

 1. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu http://lifeandart.eu/artsongopus/ dnia 09 lutego 2024.
 2. Dyplomy dla laureatów i uczestników zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie www.lifeandart.eu.

 

Ivan Pernicki

Dyrektor artystyczny II. Międzynarodowego Konkursu Pieśni ArtSong Opus 2023

 

 

 

 

 

 

Plakat poprzedniej edycji Konkursu: