WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO OPUS 2020 JUŻ DOSTĘPNE!

KLIKNIJ TUTAJ

Z wielką radością informujemy o drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2020 organizowanego przez Fundację Life and Art

 

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Opus 2020 charakteryzuje się nowoczesną formułą, gdyż przesłuchania z uwzględnieniem podziału na kategorie instrumentalne oraz wiekowe odbywają się wyłącznie online na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo.

WYNIKI OPUS 2019 dostępne tutaj

 

Kto może się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do instrumentalistów do 35-go roku życia, którzy grają na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa oraz zespoły kameralne.

 

Kiedy można się zgłosić?

4.12.2019 – 15.05.2020

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie wydłużamy termin aplikacji do 15 maja 2020.

Jak się zgłosić?

By wziąć udział w konkursie należy przesłać link do nagrania audio-video umieszczonego na platformie YouTube. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik, oraz komplet wymaganych dokumentów. Więcej informacji w regulaminie.

 

Gdzie wysłać zgłoszenie?

competitionopus@gmail.com

Regulamin

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2020

art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2020 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie.
 2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.lifeandart.eu.

art. 2 Organizacja Konkursu

 1. Uczestnicy są przyporządkowani do następujących kategorii: a) soliści:
 • kategoria A: urodzeni w 2012 roku i później – program dowolny do 5 minut;
 • kategoria B: urodzeni w latach 2011 – 2009  – program dowolny 5-8 minut;
 • kategoria C: urodzeni w latach 2008 – 2005 – program dowolny 8-10 minut;
 • kategoria D: urodzeni w latach 2004 – 2001 – program dowolny 10-15 minut;
 • kategoria E: urodzeni w latach 2000 –  1995 – program dowolny 15-20 minut;
 • kategoria F: urodzeni w latach 1994 – 1985 – program dowolny 20-25 minut;

b) zespoły kameralne:

 • kategoria G: poniżej 12 lat – program dowolny do 8 minut;
 • kategoria H: 12-19 lat – program dowolny 8-15 minut;
 • kategoria I: 20-27 lat – program dowolny 15-25 minut;
 • kategoria J: 28-35 lat – program dowolny 25-30 minut.
 1. Konkurs podzielony jest na następujące sekcje:
 • sekcja I – fortepian;
 • sekcja II – instrumenty smyczkowe;
 • sekcja III – instrumenty dęte drewniane;
 • sekcja IV – instrumenty dęte blaszane;
 • sekcja V – perkusja i akordeon;
 • sekcja VI – gitara, lutnia, harfa;
 • sekcja VII – zespoły kameralne (od 2 do 10 wykonawców).
 1. Kategoria zespołu kameralnego określona jest na podstawie średniej wieku uczestników, którą należy obliczyć na dzień 31.03.2020.

art. 3 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział instrumentaliści wszystkich narodowości do 35 roku życia, w tym: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, grający muzykę klasyczną.
 2. Konkurs jest otwarty dla muzyków grających na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

art. 4 Warunki uczestnictwa

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać jeden link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube). Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W opisie filmu na YouTube należy wpisać: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2020, imię i nazwisko uczestnika, sekcja, kategoria, instrument, program. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania.
 2. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. Dozwolone jest nagranie poszczególnych części osobno w przypadku  utworów cyklicznych oraz zestawienie ich jako jeden film.
 3. Uczestnik Konkursu wpłaca datek na cele statutowe Fundacji Life and Art, który nie podlega zwrotowi w wysokości: a) 140 zł w kategorii solistów; b) 80 zł za każdego członka zespołu w kategorii zespołów kameralnych.

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający. Wpłaty należy dokonać na:

Fundacja Life and Art

numer rachunku bankowego: Nest Bank 04253000082062104094900001

tytuł przelewu: “datek na cele statutowe” imię i nazwisko uczestnika

 1. Link do nagrania wraz z podpisanym przez uczestnika (lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego) formularzem zgłoszeniowym, potwierdzeniem wpłaty oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail competitionopus@gmail.com do 15.05.2020 r. pod rygorem nieważności zgłoszenia.

art. 5  Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. Nagrody mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne.
 2. Mogą zostać przyznane nagrody specjalne, o czym decyduje jury Konkursu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione w każdej sekcji instrumentalnej i w każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo, a także podział miejsc i nagród w ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród.
 4. Jury międzynarodowe składa się z wybitnych instrumentalistów.
 5. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostanie opublikowane na stronie Konkursu lifeandart.eu dnia 1.06.2020. Na prośbę uczestnika możliwe jest uzyskanie indywidualnej krótkiej pisemnej opinii jury.
 6. Jury ocenia według następujących kryteriów: jakość dźwięku, intonacja (w przypadku pianistów precyzja wykonania), artykulacja, poprawność rytmiczna, technika gry, interpretacja i muzykalność, poziom trudności programu, inne czynniki wpływające na wykonanie, przyznając od 0 do 5 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać uczestnik to 40 punktów od każdego członka jury.
 7. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną. Na prośbę uczestnika możliwe jest wysłanie dyplomu tradycyjną pocztą.
 8. Uczestnicy Konkursu nie otrzymują dyplomów uczestnictwa. Możliwe jest wystawienie dyplomu uczestnictwa na prośbę uczestnika Konkursu i przesłanie go drogą elektroniczną.
 9. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

art. 6 Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie www.lifeandart.eu.

Pliki do pobrania:

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2020 Karta zgłoszenia Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus2020

Członkowie jury:

Milena Kędra (Polska) Ivan Pernicki (Chorwacja) Aleksandra Kuls-Koziak (Polska) Kristine Dizon (USA) Natalia Chudzicka (Polska) Wojciech Jeliński (Polska) Maciej Zimka (Polska) Anna Rutkowska (Polska) Tomasz Fechner (Polska/USA)

nagrody:

Udział w kursach muzycznych Letnia Manufaktura Sztuki 2020 w Niepołomicach (17-21.08.2020) * ;

Udział w kursach muzycznych Letnia Akademia Muzyczna w Akademii Muzycznej w Krakowie 2020 (w zależności od instrumentu w nieprzekraczalnym terminie 21-29.08.2020)* ;

Udział w kursach Małopolska Akademia Talentów w Łącku (28.06-5.07.2020)* ;

Ustnik do klarnetu firmy Barkley;

Inne nagrody rzeczowe jak m.in.: płyty CD, nuty, akcesoria do instrumentów.

*koszty dojazdu na miejsce kursów oraz wyżywienie i nocleg pokrywane są przez uczestnika

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jak zgłosić zespół kameralny?

Każdy członek zespołu wypełnia kartę zgłoszenia indywidualnie, wpisując obok imienia i nazwiska nazwę zespołu, oraz przesyłając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika. Zespół kameralny powinien wszystkie dokumenty przesłać w jednej wiadomości e-mail.

2. Czy można zgłosić się do więcej niż jednej kategorii?

Tak, każdy uczestnik może zgłosić się do kategorii solo oraz jako członek jednego lub kilku zespołów kameralnych, opłacając każdorazowo uczestnictwo.

2. Czy muszę uczestniczyć w koncercie laureatów by otrzymać nagrodę?

Nie