Z wielką radością
informujemy o trzeciej edycji

Międzynarodowego Konkursu OPUS 2021

 organizowanego przez Fundację Life and Art

 

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Opus 2021 charakteryzuje się nowoczesną formułą, gdyż przesłuchania z uwzględnieniem podziału na kategorie instrumentalne oraz wiekowe odbywają się wyłącznie online na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo.

WYNIKI OPUS 2021 DOSTĘPNE TUTAJ
WYNIKI OPUS 2020 dostępne TUTAJ
WYNIKI OPUS 2019 dostępne tutaj

 

Kto może się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do instrumentalistów do 35-go roku życia, którzy grają na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa oraz zespoły kameralne.

 

Kiedy można się zgłosić?

11.01.2021 – 12.04.2021.    NOWY TERMIN 23.04.2021!

 

Jak się zgłosić?

By wziąć udział w konkursie należy przesłać link do nagrania audio-video umieszczonego na platformie YouTube oraz komplet wymaganych dokumentów. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią wiekową, do której należy uczestnik.  Więcej informacji w regulaminie.

 

Gdzie wysłać zgłoszenie?

competitionopus@gmail.com

Regulamin

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2021

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2021 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie.
 2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.lifeandart.eu.

§ 2 Organizacja Konkursu

 1. Uczestnicy prezentują przygotowany przez siebie program muzyczny w ramach następujących kategorii:
  a) soliści:
 • kategoria A: urodzeni w 2011 roku i później – program dowolny do 5 minut;
 • kategoria B: urodzeni w latach 2010 – 2006 – program dowolny do 8 minut;
 • kategoria C: urodzeni w latach 2005 – 2001 – program dowolny do 10 minut;
 • kategoria D: urodzeni w latach 2000 – 1995 – program dowolny do 15 minut;
 • kategoria E: urodzeni w latach 1994 – 1986 – program dowolny do 20 minut;

b) zespoły kameralne:

 • kategoria F: poniżej 12 lat – program dowolny do 8 minut;
 • kategoria G: 13 – 19 lat – program dowolny do 15 minut;
 • kategoria H: 20 – 35 lat – program dowolny do 25 minut;
 1. Konkurs podzielony jest na następujące sekcje:
 • sekcja I – fortepian;
 • sekcja II – instrumenty smyczkowe;
 • sekcja III – instrumenty dęte (drewniane i blaszane);
 • sekcja IV – perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa;
 • sekcja V – zespoły kameralne (od 2 do 10 wykonawców);
 1. Wiek uczestnika w kategorii solowej określany jest na dzień 12 kwietnia 2021 roku. Kategoria zespołu kameralnego określona jest na podstawie średniej wieku uczestników, którą należy obliczyć na dzień 12 kwietnia 2021 roku.

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział instrumentaliści wszystkich narodowości, w tym: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, zajmujący się wykonawstwem muzyki klasycznej.
 2. Konkurs jest otwarty dla muzyków grających na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać 1 (jeden) link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube). Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W opisie filmu na YouTube należy wpisać: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021, imię i nazwisko uczestnika, sekcja, kategoria, instrument, program. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania.
 2. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tj. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. Dozwolone jest nagranie poszczególnych części osobno w przypadku utworów cyklicznych oraz zestawienie ich jako jeden film.
 3. Uczestnik Konkursu wpłaca datek na cele statutowe Fundacji Life and Art, który nie podlega zwrotowi w wysokości:
  a) 160 zł w kategorii solistów;
  b) 100 zł za każdego członka zespołu w kategorii zespołów kameralnych.

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający. Wpłaty należy dokonać na:
Fundacja Life and Art
numer rachunku bankowego: Nest Bank 04253000082062104094900001
tytuł przelewu: “datek na cele statutowe” imię i nazwisko uczestnika

 1. Link do nagrania wraz z podpisanym przez uczestnika (lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego) formularzem zgłoszeniowym, kopią dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika, potwierdzeniem wpłaty oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail competitionopus@gmail.com między 11.01-23.04.2021 r. pod rygorem nieważności zgłoszenia.

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. Każdy członek jury ocenia w skali od 0-25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: jakość dźwięku, intonacja (w przypadku pianistów precyzja wykonania), artykulacja, poprawność rytmiczna, technika gry, interpretacja i muzykalność, poziom trudności programu. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
Grand Prix 25 punktów
I nagroda 23– 24 punktów
II nagroda 21– 22 punktów
III nagroda 18 – 20 punktów
Wyróżnienie 16 – 17 punktów
dyplom uczestnictwa poniżej 16 punktów

 

 1. Zdobywcy Grand Prix w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

Kategoria A – 300 PLN

Kategoria B – 400 PLN

Kategoria C – 500 PLN

Kategoria D – 800 PLN

Kategoria E ­– 1000 PLN

Kategoria F – 400 PLN

Kategoria G – 600 PLN

Kategoria H – 1000 PLN

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione w każdej sekcji instrumentalnej i w każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo, a także podział miejsc i nagród w ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród.
 2. Nagrody mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne.
 3. Mogą zostać przyznane nagrody specjalne, o czym decyduje jury Konkursu.
 4. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo.
 5. Jury międzynarodowe składa się z wybitnych artystów.
 6. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu lifeandart.eu dnia 12 maja 2021 roku. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa oraz indywidualną krótką pisemną opinię jury, przesłane drogą elektroniczną.
 7. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

§ 6 Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie www.lifeandart.eu.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu Opus 2021

Karta_zgłoszenia_Opus2021

JURY:
Mai Fukui (Japonia)
Ivan Pernicki (Chorwacja)
Pauline Rouet-Chabaux (Francja)
ROSARIA DINA RIZZO (Włochy)
Tomasz Fechner (USA/Polska)
Danuta Augustyn (Polska)
Natalia Chudzicka, (Polska)
Wojciech Herzyk (Polska)
Natalia Warzecha-Karkus (Polska)
Paweł Kroczek (Polska)
Damian Kurek (Polska),
Hanna Lizinkiewicz (Polska)
Grzegorz Palus (Polska)
Weronika Strugała (Polska)
WIESŁAW OCHWAT (POLAND)
ANDRZEJ TKACZYK (POLSKA)
MAŁGORZATA WYGODA (POLAND)
NATALIA JARZĄBEK (POLAND)
KRZYSZTOF CHLIPAŁA (POLAND)
KRZYSZTOF AUGUSTYN (POLAND)

Więcej o członkach jury przeczytasz tutaj: http://lifeandart.eu/jury/

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jak zgłosić zespół kameralny?

Każdy członek zespołu wypełnia kartę zgłoszenia indywidualnie, wpisując obok imienia i nazwiska nazwę zespołu, oraz przesyłając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika. Zespół kameralny powinien wszystkie dokumenty przesłać w jednej wiadomości e-mail.

2. Czy można zgłosić się do więcej niż jednej kategorii?

Tak, każdy uczestnik może zgłosić się do kategorii solo oraz jako członek jednego lub kilku zespołów kameralnych, opłacając każdorazowo uczestnictwo.

2. Czy muszę uczestniczyć w koncercie laureatów by otrzymać nagrodę?

Nie