Z wielką radości
ą
informujemy o CZWARTEJ edycji

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS 2022

 organizowanego przez Fundację Life and Art

 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS 2022

 

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Opus 2022 charakteryzuje się nowoczesną formułą, gdyż przesłuchania z uwzględnieniem podziału na kategorie instrumentalne oraz wiekowe odbywają się wyłącznie online na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo.

WYNIKI OPUS 2021 DOSTĘPNE TUTAJ
WYNIKI OPUS 2020 dostępne TUTAJ
WYNIKI OPUS 2019 dostępne tutaj

 

Kto może się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do instrumentalistów do 32-go roku życia, którzy grają na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa oraz zespoły kameralne.

 

Kiedy można się zgłosić?

17.01.2022 – 4.04.2022 12.04.2022

 

Jak się zgłosić?

By wziąć udział w konkursie należy przesłać link do nagrania audio-video umieszczonego na platformie YouTube oraz komplet wymaganych dokumentów. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią wiekową, do której należy uczestnik.  Więcej informacji w regulaminie.

 

Regulamin

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2022

§ 1 Postanowienia ogólnE

 1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2022 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie.
 2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.lifeandart.eu.

§ 2 Organizacja Konkursu

 

 1. Uczestnicy prezentują przygotowany przez siebie program muzyczny w ramach następujących kategorii:

a) soliści:

 • kategoria „Mali wirtuozi”: urodzeni w roku 2014 i później – program dowolny do 5 minut;
 • kategoria A: urodzeni w latach 2013 – 2010 – program dowolny do 5 minut;
 • kategoria B: urodzeni w latach 2009 – 2006 – program dowolny do 8 minut;
 • kategoria C: urodzeni w latach 2005 – 2003 – program dowolny do 10 minut;
 • kategoria D: urodzeni w latach 2002 – 1998 – program dowolny do 12 minut;
 • kategoria E: urodzeni w latach 1997 – 1990 – program dowolny do 15 minut;

b) zespoły kameralne:

 • kategoria F: poniżej 12 lat – program dowolny do 8 minut;
 • kategoria G: 13 – 19 lat – program dowolny do 15 minut;
 • kategoria H: 20 – 32 lata – program dowolny do 20 minut;
 1. Konkurs podzielony jest na następujące sekcje:
 • sekcja I – fortepian;
 • sekcja II – instrumenty smyczkowe;
 • sekcja III – instrumenty dęte (drewniane i blaszane);
 • sekcja IV – perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa;
 • sekcja V – zespoły kameralne (od 2 do 10 wykonawców);

3.  Kategoria zespołu kameralnego określona jest na podstawie średniej wieku uczestników, którą należy obliczyć na dzień 01 stycznia 2022 roku.

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 

 1. W Konkursie mogą brać udział instrumentaliści wszystkich narodowości, w tym: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, zajmujący się wykonawstwem muzyki klasycznej.
 2. Konkurs jest otwarty dla muzyków grających na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, eufonium, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przygotować 1 (jeden) link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube). Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W opisie filmu na YouTube należy wpisać: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2022, imię i nazwisko uczestnika, sekcja, kategoria, instrument, program. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania.
 2. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. Dozwolone jest nagranie poszczególnych części utworu osobno w przypadku utworów cyklicznych lub kilku samodzielnych kompozycji oraz zestawienie ich jako jeden film.
 3. Uczestnik Konkursu dokonuje bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości:
 1. a) 160 zł w kategorii solistów;
 2. b) 100 zł za każdego członka zespołu w kategorii zespołów kameralnych.

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający. Wpłaty należy dokonać na:

Fundacja Life and Art

numer rachunku bankowego: Nest Bank 04253000082062104094900001

tytuł przelewu: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2022 imię i nazwisko uczestnika

Wpłaty można dokonywać także poprzez PayPal competitionopus@lifeandart.eu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu (uwaga – link będzie dostępny od 17 stycznia 2022 roku), w odpowiednich polach załączając link do nagrania i potwierdzenie wpłaty. Wypełnienie i wysłanie formularza jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i akceptacją regulaminu Konkursu. Formularz będzie aktywny między 17.01 – 12.04.2022 r.
 2. Zespół kameralny wypełnia jeden formularz, konieczne jest więc dokonanie zbiorczej opłaty wpisowej.
 3. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres competitionopus@gmail.com

 

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. W kategorii „Mali wirtuozi” uczestnicy otrzymują medale: złoty, srebrny, brązowy – odpowiednio do uzyskanych punktów. Każdy członek jury ocenia w skali od 0-100 punktów, uwzględniając następujące kryteria: jakość dźwięku, intonacja (w przypadku pianistów precyzja wykonania), artykulacja, poprawność rytmiczna, technika gry, interpretacja i muzykalność, poziom trudności programu. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
Złoty medal 90 – 100 punktów
Srebrny medal 80 – 89 punktów
Brązowy medal 70- 79 punktów

2. W kategorii wiekowej A-E każdy członek jury ocenia w skali od 0-100 punktów, uwzględniając następujące kryteria: jakość dźwięku, intonacja (w przypadku pianistów precyzja wykonania), artykulacja, poprawność rytmiczna, technika gry, interpretacja i muzykalność, poziom trudności programu. Punktacja końcowa jest średnią punktów.

Grand Prix 100 punktów
I miejsce 95 – 99 punktów
II miejsce 90 – 94 punktów
III miejsce 85 – 89 punktów
Wyróżnienie 80 – 84 punktów
dyplom uczestnictwa poniżej 80 punktów

3. Zdobywcy Grand Prix w zależności od kategorii wiekowej otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

Kategoria A – 300 PLN

Kategoria B – 400 PLN

Kategoria C – 500 PLN

Kategoria D – 800 PLN

Kategoria E ­– 1000 PLN

Kategoria F – 400 PLN

Kategoria G – 600 PLN

Kategoria H – 1000 PLN

4. Zdobywcy I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione w każdej sekcji instrumentalnej i w każdej kategorii (A-H) otrzymują stosowne dyplomy. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsc lub dzielenia miejsc ex aequo, a także podział miejsc i nagród w ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród.

 1. Nagrody mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne.
 1. Mogą zostać przyznane nagrody specjalne, o czym decyduje jury Konkursu.
 2. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo.
 3. Jury międzynarodowe składa się z wybitnych artystów.
 4. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu lifeandart.eu dnia 9 maja 2022 roku. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną krótką pisemną opinię jury, przesłaną drogą elektroniczną.
 5. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 6. Laureaci w kategorii Mali wirtuozi otrzymają medale wysłane pocztą tradycyjną.
 7. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

§ 6 Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie www.lifeandart.eu.

 

TEGOROCZNE JURY

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu Opus 2022

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy można zgłosić się do więcej niż jednej kategorii?

Tak, każdy uczestnik może zgłosić się do kategorii solo oraz jako członek jednego lub kilku zespołów kameralnych, opłacając każdorazowo uczestnictwo.

2. Czy muszę uczestniczyć w koncercie laureatów by otrzymać nagrodę?

Nie