O nas

Fundacja Life and Art powstała w 2018 roku z inicjatywy polskich artystów młodego pokolenia, których celem jest nieustanny rozwój, poszukiwanie inspiracji oraz piękna w życiu i sztuce. Wśród najważniejszych celów stawianych przed Fundacją warto wymienić:

• wspieranie, popularyzację i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i za granicą,
w tym przede wszystkim muzyki polskiej

• promocję i pomoc w rozwoju kariery młodych osób, które wykazują zdolności twórcze

• aktywizację społeczną osób w średnim i starszym wieku poprzez organizację wartościowych wydarzeń kulturalnych

• prowadzenie działalności związanej z rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyków

• działania w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, zwłaszcza dotyczącej specyfiki zawodów artystycznych

Fundacja Life and Art to zespół osób otwartych na różne inicjatywy i interesujące pomysły kształtującą polską kulturę!

Aktualności

Pielęgnujemy polską muzykę perkusyjną 2

Prezentujemy film będący rezultatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci. Bartosz Sałdan prezentuje kompozycję MirAge na perkusję i komputerową warstwę dźwiękową Magdaleny Długosz. Zapraszamy!

Pielęgnujemy polską muzykę perkusyjną

Mamy zaszczyt przedstawić film będący rezultatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci. Bartosz Sałdan prezentuje kompozycję See me na perkusję i taśmę (2007) Artura Zagajewskiego wraz z …