Akademia Inspiracji

– letnie kursy i koncerty muzyczne

to nowe wydarzenie organizowane z inicjatywy krakowskiej Fundacji Life and Art oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce. W dniach 21-25 sierpnia 2024 roku, młodzi instrumentaliści będą mogli doskonalić swój warsztat pod okiem wybitnych osobowości świata muzyki. Do udziału w pierwszej edycji Akademii Inspiracji zostali zaproszeni pianiści: Rosaria Dina Rizzo (Włochy), Michele Gioiosa (Włochy), prof. dr hab. Mariusz Sielski, dr hab. Milena Kędra, mgr Maria Wosiek, klarneciści: Risto Grojevski (Macedonia), dr hab. Barbara Borowicz, dr Paweł Kroczek, flecistka dr Martyna Klupś-Radny, perkusista dr Bartosz Sałdan, akordeonista dr Wiesław Ochwat, skrzypaczka dr Aleksandra Kuls-Koziak, altowiolistka dr hab. Aneta Dumanowska, wiolonczelista dr Marcin Mączyński, dr Kamil Kruk – piła koncertowa, kompozycja. Ponadto po raz pierwszy w Polsce zajęcia poprowadzi Farmy Sombutsiri (Tajlandia), pomysłodawczyni metody The Keys family dla dzieci w wieku 3-7 lat, które w ten sposób mogą postawić swoje pierwsze kroki w świecie muzyki. W przestrzeniach Szkoły Muzycznej oraz innych na terenie Wieliczki odbędą się także koncerty solowe i kameralne zarówno wykładowców jak i uczestników kursów, które będą otwarte dla wszystkich chętnych słuchaczy. Działanie to ma na celu zachęcenie do twórczego spędzania czasu wolnego, a także ukazania różnorodności muzyki klasycznej, wykonywanej przez znakomitych artystów. Ponadto każdy koncert rozpocznie komentarz słowny mający przybliżyć publiczności informacje o życiu kompozytorów i ich dziełach muzycznych.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

REGULAMIN

  1. Organizatorami Akademii Inspiracji są Fundacja Life and Art i Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce. 
  1. Dyrektorem artystycznym Akademii Inspiracji jest dr hab. Barbara Borowicz-Sałdan.
  2. Akademia Inspiracji odbędzie się w dniach 21 – 25 sierpnia 2024 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce. 
  3. Kursy muzyczne przeznaczone są dla uczniów, studentów i absolwentów oraz osób pasjonujących się grą na instrumentach muzycznych, a także dzieci w wieku 3-7 lat w przypadku zajęć The Keys Family.
  4. W ramach Akademii Inspiracji odbywają się mistrzowskie kursy dla następujących specjalności: fortepian, flet, klarnet, akordeon, perkusja, skrzypce, altówka, wiolonczela, piła koncertowa, kameralistyka, kompozycja, The Keys Family – anglojęzyczne zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3-7 lat. 
  5. Kursy prowadzą wybitni polscy i zagraniczni pedagodzy w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. 

  Fortepian: Rosaria Dina Rizzo (Włochy), Mariusz Sielski (Polska), Milena Kędra (Polska), Maria Wosiek (Polska)

  Flet: Martyna Klupś-Radny (Polska)

  Klarnet: Barbara Borowicz (Polska), Risto Gjorevski (Macedonia), Nicolai Pfeffer (Niemcy), Paweł Kroczek (Polska)

  Akordeon: Wiesław Ochwat (Polska)

  Skrzypce: Aleksandra Kuls-Koziak (Polska)

  Altówka: Aneta Dumanowska (Polska)

  Wiolonczela: Marcin Mączyński (Polska)

  Perkusja: Bartosz Sałdan (Polska)

  Piła koncertowa/kompozycja: Kamil Kruk (Polska)

  The Keys Family: Farmy Sombutsiri (Tajlandia)

  Kameralistyka: możliwość wyboru 2 pedagogów 

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w gronie pedagogów. 
  2. Uczestnicy mogą zapisywać się w dwóch trybach: czynnym i biernym (obserwacja zajęć)
  3. Uczestnicy czynni mogą korzystać z zajęć dodatkowych oferowanych przez Akademię Inspiracji jak np. grupowa improwizacja, wykłady o zarządzaniu stresem scenicznym, chór klarnetowy. 
  4. Po zakończeniu kursów każdy z uczestników otrzymuje dyplom uczestnictwa.
  5. Przewidziane są koncerty pedagogów, solistów i zespołów oraz uczestników kursów. 
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio-wideo koncertów oraz publikowania w internecie (strona internetowa/media społecznościowe) nagrań i zdjęć z kursów i koncertów, w których będą brali udział uczestnicy kursów.
  7. Celem Akademii Inspiracji jest:
  • podnoszenie poziomu gry na instrumentach muzycznych wśród młodzieży poprzez kontakt z szerokim gronem wybitnych solistów i pedagogów z Polski i zza granicy,
  • wzbogacanie i rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie gry indywidualnej jak i zespołowej,
  • umożliwienie prezentacji umiejętności utalentowanej młodzieży szerokiej publiczności podczas koncertów organizowanych na terenie województwa małopolskiego.
  1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2024 roku.
  2. Zgłoszenia dokonywać można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Fundacji Life and Art w zakładce Akademia Inspiracji. Ilość miejsc jest ograniczona.
  3. Uczestnictwo czynne zawiera:
  • 4 lekcje po 45 minut,
  • 2 próby z pianistą-akompaniatorem w przypadku występu podczas koncertu uczestników (o zakwalifikowaniu decyduje prowadzący zajęcia),
  • uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, 
  • bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty odbywające się w ramach Akademii Inspiracji.
  1. Zajęcia The Keys Family odbywają się w formie zajęć indywidualnych (2 lekcje po 45 minuta każda) i grupowych (2 lekcje grupowe po 50 minut). Maksymalna ilość osób w grupie – 10. Zachęca się rodziców do uczestnictwa razem z dziećmi i wspólnego odkrywania poprzez zabawę magicznego świata muzyki. 
  2. Koszt uczestnictwa w indywidualnych kursach mistrzowskich wynosi 800 zł, koszt zespołu kameralnego 400zł od każdego członka zespołu. Uczestnictwo w zajęciach The Keys Family – 400 zł.
   Zadatek w wysokości 200 zł należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty wysłania zgłoszenia na konto Fundacji Life and Art. Zadatek nie podlega zwrotowi.

  Fundacja Life and Art

  Macieja Słomczyńskiego 19/43

  31-234 Kraków

  NestBank 04253000082062104094900001

  W tytule przelewu należy wpisać: 

  Akademia Inspiracji 2024 – imię i nazwisko uczestnika. 

  Wszelkie uwagi, zapytania, etc. należy kierować na adres:    fundacjalifeandart@gmail.com 

  1. Kwotę pozostałą do zapłaty należy wpłacić na w/w rachunek w terminie umożliwiającym jej otrzymanie przed 01.08.2024 roku.
  2. Uczestnicy Kursów Mistrzowskich zobowiązani są do zapewnienia materiałów nutowych dla prowadzącego kurs oraz akompaniatora. 
  3. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani noclegu, lista obiektów noclegowych z preferencyjnymi warunkami dla uczestników jest dostępna na stronie internetowej. 
  4. Uczestnik Akademii powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. 
  5. Uczestnicy do lat 15 mogą przebywać na kursie wyłącznie pod opieką Rodzica lub Opiekuna, pozostali niepełnoletni powyżej 15 roku życia za pisemną zgodą Rodziców lub opiekunów prawnych. Pisemna zgoda musi zostać dostarczona organizatorom w oryginale, przed rozpoczęciem Akademii Inspiracji. 
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy osobiste, pieniądze czy  dokumenty.
  7. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne wyrządzone szkody. 
  8. Uczestnik lub jego opiekun prawny  (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane uczestników są archiwizowane i wykorzystywane przez organizatora w celach organizacyjnych i promocyjnych.
  9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów. 
  10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu kursów.

The Keys Family

Innowacyjna metoda stworzona, aby wprowadzić dzieci w magiczny świat muzyki poprzez grę na pianinie. Podczas tej czarującej podróży dzieci poznają nowych przyjaciół, wypełniając przestrzeń wokół radością i harmonią.
Ten program nauczania przewyższa podstawową naukę gry na fortepianie dla początkujących w wieku od 3 lat. Kompleksowo obejmuje rytm, nuty, czytanie nut, śpiew i uważne słuchanie. Uczestnicy włączają się w  zajęcia obejmujące ruch ciała, stymulujące melodie i niezliczoną ilość przyjemnych doświadczeń.
Celem nie jest tylko nauka muzyki; chodzi o wspieranie życzliwości, dzielenie się i pomaganie sobie nawzajem – podróż, która rezonuje z esencją wesołej i satysfakcjonującej nauki. Każdy etap tego programu nauczania jest starannie opracowany, aby zaszczepić dumę i satysfakcję w młodych sercach.
Zapraszamy dzieci do odkrywania krainy muzycznej magii, kładziemy fundament, w którym zabawa, emocje i radość są kluczami do odblokowania świata ciągłych odkryć. Ten program nauczania nie jest jedynie narzędziem edukacyjnym; to przygoda, która inspiruje dzieci do rozwoju, zachęcając je do czerpania radości z nauki z każdą harmonijną nutą.

Autorka i prowadząca:

Farmy Sombutsiri ukształtowana przez głęboką miłość do muzyki klasycznej i jazzu, odkryła swoją pasję do tworzenia książeczek muzycznych wspomagających rozwój wczesnego dzieciństwa w wieku 20 lat. Jej programy nauczania mają na celu promowanie i stymulowanie mózgu dzieci, jednocześnie wspierając koncentrację, dyscyplinę i zdolność uczenia się przez całe życie.
Owocem jej poświęcenia jest założenie szkoły muzycznej „PlaySound”, która rozrosła się do ponad 50 oddziałów w całej Tajlandii. Jej podręczniki skierowane do najmłodszych, począwszy od 2. roku życia, odniosły znaczący sukces i sprzedały się w ponad 100 000 egzemplarzy.
Dostrzegając głęboki wpływ muzyki na dzieci, Farmy wierzy, że wykracza ona poza nabywanie umiejętności i działa jako siła transformacyjna we wspieraniu koncentracji, dyscypliny i ogólnego rozwoju poznawczego. Kierowana szczerą pasją, poświęca się dzieleniu się swoimi innowacyjnymi metodami nauczania z dziećmi na całym świecie, podkreślając uniwersalne korzyści płynące z muzyki w kształtowaniu młodych umysłów.

 

 


BAZA NOCLEGOWA:

HOTEL NA WIERZYNKA***

Cennik                  Standard     BB (ze Śniadaniem)

pokój 1-os            160pl           210pln
pokój 2-os eko     220pln        320pln
pokój 2-os W       280pln         380pln
pokój 3-os           330pln          480pln
pokój 4-os           400pln          600pln

od każdej ceny – 10% RABATU Rabat 10% po wpisaniu kodu rezerwacyjnego: SMUZWIELICZKA  

Rezerwacja tylko za pośrednictwem strony internetowej: https://hotelnawierzynka.pl/
Przy braku miejsc przez stronę internetową można jeszcze się kontaktować telefonicznie: Tomasz Pasek tel: 604-109-100


HOTEL GALANT**

Przy pobycie jednodniowym:
Pokój 1 osobowy ze śniada​​​​​​niem 200 zł./doba
pokój 2 osobowy ze śniadaniem 290 zł./doba
pokoj 3 osobowy ze śniadaniem 450 zł /doba

Przy pobycie dwu i więcej:
Pokój 1 osobowy ze śniada​​​​​​niem 175 zł./doba
pokój 2 osobowy ze śniadaniem 270 zł./doba
pokoj 3 osobowy ze śniadaniem 420 zł /doba

Parking gratis, bez potrzeby rezerwacji.

Rezerwacja telefonicznie 12 289 27 50 lub mailowo galant@wel.pl na hasło: Szkoła Muzyczna

http://www.galant.wel.pl


HOTEL LENART****

Pokój jednoosobowy 320 zł ze śniadaniem
Pokój dwuosobowy 340 zł ze śniadaniem

Parking dodatkowo płatny. Rezerwacja telefonicznie 12 328 31 00 lub mailowo recepcja@hotellenart.pl na hasło: Szkoła Muzyczna


Ponadto znajdą Państwo oferty mieszkań i apartamentów na serwisach internetowych m.in.: booking.com.