Henryk Jan Botor – Missa in Honorem Sanctisscimi Corporis et Sanguinis Jesu Christi na chór mieszany, organy i orkiestrę symfoniczną

Dzięki otrzymaniu dotacji z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia Kompozytorskie serdecznie zapraszamy na prawykonanie dzieła Henryka Jana Botora, które odbędzie się 8 czerwca 2023 roku podczas uroczystości Bożego Ciała w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie o godzinie 16:00. Msza jest wyrazem głębokiej duchowości kompozytora, który dedykuje swoją kompozycję Bazylice Bożego Ciała. Charakterystyczna dla kompozytora prostota formy i wyrazu, przy równoczesnym wykorzystaniu rozbudowanej obsady ma poruszać ducha słuchaczy, zachęcając ich równocześnie do aktywnego włączenia się w prawykonanie poprzez śpiew. Wykonawcami będą: Henryk Jan Botor w roli dyrygenta, Jarosław Raczek – organy, Chór i Orkiestra Bazyliki Bożego Ciała.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.