RESULTS 2024

 

Zakończyliśmy etap naboru, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

 

 

To już szósta edycja Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS, kolejny rok zmagań najmłodszych i tych już bardziej doświadczonych instrumentalistów. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po pięciu latach nasz konkurs stał się dla wielu osób wydarzeniem wyczekiwanym, do którego chętnie wracają prezentując swoje umiejętności ale też z którego wyciągają lekcje i wiadomości wartościowe dla ich muzycznego rozwoju. Jesteśmy dumni obserwując dokonania naszych laureatów na światowych scenach muzycznych i niezmiernie cieszymy się, widząc w ich notkach biograficznych wzmiankę o OPUSie. Równie mocno radujemy się każdą otrzymaną od Państwa wiadomością, w której czytamy jak dużą motywacją do pracy i odkrywania piękna muzyki były przesłuchania konkursowe oraz wartościowe komentarze Jury. Tak podbudowani zapraszamy do udziału w szóstej edycji, która jak zawsze odbędzie się w formule on-line na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo, z uwzględnieniem podziału na kategorie instrumentalne oraz wiekowe. Z niecierpliwością czekamy na Wasze nagrania!

Organizatorzy

 

Pierwszych pięć edycji zgromadziło uczestników z 25 krajów świata a nagrań słuchało ponad 50 jurorów. Poza nagrodami pieniężnymi rozdaliśmy naszym laureatom prawie 100 medali dla najmłodszych Małych Wirtuozów, ponad 100 cennych nagród rzeczowych w postaci nut i akcesoriów do instrumentów muzycznych, około 70 zaproszeń na kursy, warsztaty oraz mistrzowskie lekcje instrumentalne.

 

Wyniki OPUS 2023 dostępne TUTAJ
Wyniki OPUS 2022 dostępne TUTAJ
WYNIKI OPUS 2021 DOSTĘPNE TUTAJ
WYNIKI OPUS 2020 dostępne TUTAJ
WYNIKI OPUS 2019 dostępne tutaj

 

Kto może się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do instrumentalistów do 32-go roku życia, którzy grają na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa oraz zespoły kameralne.

 

Kiedy można się zgłosić?

15.01.2024 – 22.04.2024

 

Jak się zgłosić?

By wziąć udział w konkursie należy przygotować link do nagrania audio-video umieszczonego na platformie YouTube oraz wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny powyżej. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią wiekową, do której należy uczestnik.  Więcej informacji w regulaminie.

 

Regulamin

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2024

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2024 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie.
 2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w formule online. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.lifeandart.eu

 

§ 2 Organizacja Konkursu

 1. Uczestnicy prezentują przygotowany przez siebie program muzyczny w ramach następujących kategorii:

a) soliści:

 • kategoria „Mali wirtuozi”: urodzeni w roku 2016 i później – program dowolny do 5 minut; 
 • kategoria A: urodzeni w latach 2015 – 2012 – program dowolny do 5 minut; 
 • kategoria B: urodzeni w latach 2011 – 2008 – program dowolny do 8 minut; 
 • kategoria C: urodzeni w latach 2007 – 2005 – program dowolny do 10 minut; 
 • kategoria D: urodzeni w latach 2004 – 2000 – program dowolny do 12 minut; 
 • kategoria E: urodzeni w latach 1999 – 1992 – program dowolny do 15 minut; 

b) zespoły kameralne:

 • kategoria F: poniżej 12 lat – program dowolny do 8 minut;
 • kategoria G: 13 – 19 lat  – program dowolny do 15 minut;
 • kategoria H: 20 – 32 lata  – program dowolny do 20 minut;
 1. Konkurs podzielony jest na następujące sekcje:
 • sekcja I – fortepian;
 • sekcja II – instrumenty smyczkowe;
 • sekcja III – instrumenty dęte (drewniane i blaszane);
 • sekcja IV – perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa;
 • sekcja V – zespoły kameralne (od 2 do 10 wykonawców);
 1. Kategoria zespołu kameralnego określona jest na podstawie średniej wieku uczestników, którą należy obliczyć na dzień 1 stycznia 2024 roku.

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział instrumentaliści wszystkich narodowości, w tym: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, zajmujący się wykonawstwem muzyki klasycznej. Konkurs skierowany jest do uczestników do 32-go roku życia.
 2. Konkurs jest otwarty dla muzyków grających na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, eufonium, perkusja, akordeon, gitara, lutnia, harfa.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 4 Warunki uczestnictwa

  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przygotować 1 (jeden) link odsyłający do nagrania audio-wideo na YouTube (nie playlisty). Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. Tytuł filmu należy nazwać według wzoru: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2024, imię i nazwisko uczestnika, a w opisie filmu na YouTube należy wpisać: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2024, imię i nazwisko uczestnika, sekcja, kategoria, instrument, program. Film na platformie YouTube należy ustawić z możliwością publicznego odtwarzania. 
  2. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. Dozwolone jest nagranie poszczególnych części utworu osobno w przypadku utworów cyklicznych lub kilku samodzielnych kompozycji oraz zestawienie ich jako jeden film.
  3. Uczestnik Konkursu dokonuje bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości:

  a) 180 zł w kategorii solistów;

  b) 110 zł za każdego członka zespołu w kategorii zespołów kameralnych.

  Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający. Wpłaty należy dokonać na:

  Fundacja Life and Art

  numer rachunku bankowego: Nest Bank 04253000082062104094900001 

  tytuł przelewu: Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2024 + imię i nazwisko uczestnika. 

  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu, w odpowiednich polach załączając link do nagrania i potwierdzenie wpłaty. Wypełnienie i wysłanie formularza jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i akceptacją regulaminu Konkursu.
   Formularz będzie aktywny między 15.01. – 15.04.2024 22.04.2024 roku. 
  2. Zespół kameralny wypełnia jeden formularz.
  3. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres competitionopus@gmail.com 

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. W kategorii „Mali wirtuozi” uczestnicy otrzymują medale: złoty, srebrny, brązowy –  odpowiednio do uzyskanych punktów. Każdy członek jury ocenia w skali od 0-100 punktów, uwzględniając następujące kryteria: jakość dźwięku, intonacja (w przypadku pianistów precyzja wykonania), artykulacja, poprawność rytmiczna, technika gry, interpretacja i muzykalność, poziom trudności programu. Punktacja końcowa jest średnią punktów. 
Złoty medal 95 – 100 punktów
Srebrny medal 85 – 94 punktów
Brązowy medal 70 – 84 punktów
 1. W kategorii wiekowej A-E członkowie jury oceniają w skali od 0-100 punktów, uwzględniając następujące kryteria: jakość dźwięku, intonacja (w przypadku pianistów precyzja wykonania), artykulacja, poprawność rytmiczna, technika gry, interpretacja i muzykalność, poziom trudności programu. Punktacja końcowa jest średnią punktów. 
Grand Prix 100 punktów
I miejsce 95 – 99 punktów
II miejsce 90 – 94 punktów
III miejsce 85 – 89 punktów
Wyróżnienie 80 – 84 punktów
dyplom uczestnictwa poniżej 80 punktów 
 1. Zdobywcy Grand Prix w zależności od kategorii wiekowej otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

Kategoria A – 300 PLN

Kategoria B – 400 PLN

Kategoria C – 500 PLN

Kategoria D – 800 PLN

Kategoria E – 1000 PLN

Kategoria F – 400 PLN

Kategoria G – 600 PLN

Kategoria H – 1000 PLN

 1. Zdobywcy I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione w każdej sekcji instrumentalnej i w każdej kategorii (A-H) otrzymują stosowne dyplomy. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsc lub dzielenia miejsc ex aequo. 
 2. Mogą zostać przyznane nagrody specjalne, o czym decyduje jury Konkursu.  
 3. Nagrody mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne (udział w mistrzowskich kursach instrumentalnych, udział w koncertach, zaproszenia na lekcje mistrzowskie, vouchery zakupowe, akcesoria do instrumentów muzycznych, materiały nutowe). 
 4. Jury zapoznaje się i ocenia całość nagrania audio-wideo w ramach maksymalnego czasu nagrania określonego dla danej kategorii wiekowej.
 5. Jury międzynarodowe składa się z wybitnych artystów, więcej informacji pod linkiem: http://lifeandart.eu/jury2024/
 6. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu w dniu 20 maja 2024 roku. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną krótką pisemną opinię jury, przesłaną drogą elektroniczną. 
 7. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną. 
 8. Laureaci w kategorii Mali wirtuozi otrzymają medale wysłane pocztą tradycyjną. 
 9. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

  

§ 6 Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie www.lifeandart.eu

 

POZNAJ NASZYCH JURORÓW!

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy można zgłosić się do więcej niż jednej kategorii?

Tak, każdy uczestnik może zgłosić się do kategorii solo oraz jako członek jednego lub kilku zespołów kameralnych, opłacając każdorazowo uczestnictwo.

2. Czy muszę uczestniczyć w koncercie laureatów by otrzymać nagrodę?

Nie